skip to Main Content

Die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys is die enigste jaarlikse opname van die toestand van godsdiensvryheid wat betref Christene om die wêreld heen. Die metodologie word onafhanklik geverifieer deur die Internasionale Instituut vir Godsdiensvryheid (International Institute for Religious Freedom (IIRF)), in ʼn poging om die insameling van inligting en berekeningsproses meer deursigtig te maak.

Die Agtergrond

Geopende Deure monitor sedert die 1970’s die wêreldwye vervolging van Christene. Die WWL metodologie het geleidelik ontwikkel gedurende die 1980’s en 1990’s en is in 2012 omvattend hersien deur Geopende Deure se navorsingseenheid, World Watch Research (WWR), en bied meer geloofwaardigheid, deursigtigheid, objektiwiteit en akademiese kwaliteit. Verdere verbeteringe word voortdurend gemaak.

Die WWL definieer ʼn Christen as, “enigiemand wat hom- of haarself identifiseer as ʼn Christen en-/of iemand wat tot ʼn Christengemeenskap behoort soos gedefinieer deur die Kerk se historiese geloofsbelydenisse.” Terwyl vervolging gedefinieer word as, “enige vyandigheid, ervaar vanaf die wêreld, as ʼn resultaat van iemand se identifisering met Christus. Dit kan vyandelike gesindhede, woorde en aksies teenoor Christene wees.”

Die WWL Metodologie onderskei tussen twee hoofuitdrukkings van vervolging: squeeze (die druk wat Christene in alle areas van die lewe ervaar) en smash (geweld). Smash kan gemeet en gevolg word deur die verslagdoening van konkrete insidente, terwyl squeeze gedokumenteer word deur te onderskei hoe die uitleef van Christenskap en ʼn Christelike getuienis onder druk geplaas word in vyf spesifieke sfere van die lewe. Die vyf sfere is: privaat-, familie-, gemeenskap-, nasionale- en kerksfeer.

Hoe word die lys bymekaargestel?

Na ʼn eerste rondte van navorsingsnavrae, word ʼn vraelys bestaande uit 84 vrae (wat die jaarlikse verslagdoeningsperiode van 1 November tot 31 Oktober dek) ingevul deur Geopende Deure se personeel in die veld en deur netwerke in lande wat vervolging ervaar.

Die voltooide vraelyste word gekontroleer deur insae van eksterne kenners. Punte word uitgewerk vir elkeen van die sfere van die lewe, tesame met die inagneming van veranderlike faktore. Byvoorbeeld, vervolging kan erger wees vir een kategorie Christen as vir ʼn ander, of baie erger in sekere dele van ʼn land as ander dele. Verder word die intensiteit en gereeldheid van vervolging ook in aanmerking gebring. Na hierdie proses word verskillende vervolgingsenjins, die dinge wat vervolging dryf en ʼn duidelike vervolgingspatroon, sigbaar vir analise. ʼn Oudit word deur die IIRF gedoen om te bevestig dat alle resultate volgens die WWL Metodologie bereken is.

ʼn Finale puntetelling word vir elke land bereken wat dan gebruik word om die orde van die lande, van posisie 1 tot 50 op Geopende Deure se jaarlikse Wêreldwaarnemingslys, te bepaal. Die WWL puntetelling maak ʼn omvattende vergelyking moontlik van Christelike lewe in die gelyste lande.

Die belangrikste rede vir die rangorde van lande is om ʼn komplekse realiteit aan die weier publiek voor te kan hou. Die WWL ranglys moet egter altyd bestudeer word in oorleg met die ooreenstemmende land se Vervolgingsdinamika, wat die besonderhede van die vervolgingsituasie verduidelik.

Die grade van vervolging word aangedui deur die vervolgingstelling:

UITERMATIG
(100 tot 81 punte)

BAIE HOOG
(80 tot 61 punte)

HOOG
(60 tot 57* punte)

*57= Toetredingspuntetelling vir WWL 2018

WÊRELDWAARNEMINGSLYS GEBEDSFLITSE

Die Wêreldwaarnemingslys Gebedsflitse fokus op die verskillende lande op die Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys. Die weeklikse e-pos gee ʼn kort oorsig oor ʼn land en relevante gebedsversoeke vir die land. Dit sluit ook PowerPoint® skyfies in, wat gebruik kan word in eredienste, aankondigings of ander aanbiedings. Indien jy hierdie weeklikse e-posse wil ontvang, voltooi asseblief die vorm hieronder.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Back To Top
×Close search
Soek