Skip to content
Streek Asië
Christelike bevolking 66 000 (1,1%)
Meederheidsgeloof Islam
Vernaamste bedreigings • Diktatoriale paranoia
• Islamitiese onderdrukking
• Stamonderdrukking

Totale telling

70%

Druk

83%

Geweld

4%

Onlangse nuus

Elke R150

wat maandeliks gegee word, kan aan die dringendste behoeftes van gelowiges wêreldwyd voldoen.

29Turkmenistan

Alhoewel Turkmenistan se Grondwet godsdiensvryheid toelaat, is daar min ruimte vir Christene om asem te skep. Streng beperkings en noukeurige monitering bemoeilik dit vir gelowiges om hul geloof uit te druk en te deel. Turkmenistan se totalitêre regering span ʼn groot aantal staatsagente in om alle godsdienstige aktiwiteite streng te monitor. Die druk of invoer van Christelike materiaal word beperk.

Historiese Christelike gemeenskappe, soos die Russies-Ortodokse en Armeense Apostoliese Kerk, hou grootliks by regeringsbeperkings en staar dus minder inmenging in die gesig. Sondae se eredienste kan wel gemonitor word. Ongeregistreerde kerke, soos die Baptiste-, Evangeliese- en Pinkstergroepe, word egter aan strooptogte, dreigemente, arrestasies en boetes blootgestel.

Christene vanuit ʼn Moslem-agtergrond ly die swaarste onder vervolging – nie slegs van die owerhede af nie, maar ook van hul families, vriende en die plaaslike gemeenskap.

Ontmoet Azamat

“Sê asseblief vir die mense wat bid dat ons hul gebede kan aanvoel. Soms, wanneer ek in die moeilikheid is, dink ek: ‘Dit is die einde.’ Maar skielik voel ek aan dat iemand vir my intree. En ek weet dat iemand vir my bid.”

Azamat (naam verander), ʼn ondergrondse pastoor in Sentraal-Asië.

Wat doen Geopende Deure om te help?

Geopende Deure versterk vervolgde Christene in Sentraal-Asië met die verskaffing van Bybels en Christelike literatuur, Bybelse en beroepsopleiding, sosio-ekonomiese ontwikkelingsprojekte en kinder-, jeug- en vrouebedienings.

Bid asseblief

  • Bid dat God bekeerlinge vanaf Islam sal beskerm en onderhou.
  • Bid dat leiers wat gemonitor word in staat sal wees om God se volk ten spyte van die gevaar te lei.
  • Bid dat die owerhede Christene as ʼn bate vir die samelewing sal ervaar eerder as ʼn bedreiging.

Teken in om jou weeklikse Gebedsflitse te ontvang

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Back To Top
Soek