Skip to content
Streek Afrika
Christelike bevolking 11 100 (0,2%)
Meederheidsgeloof Islam
Vernaamste bedreigings • Islamitiese onderdrukking
• Stamonderdrukking Etnies-godsdienstige vyandigheid

Totale telling

72%

Druk

85%

Geweld

8%

Onlangse nuus

Elke R150

wat maandeliks gegee word, kan aan die dringendste behoeftes van gelowiges wêreldwyd voldoen.

23Mauritanië

Mauritanië is oorwegend Islamities en Christelike aktiwiteite word meestal beperk, wat dit moeilik maak vir Christene om hul geloof uit te leef. Vir diegene wat vanaf Islam bekeer, is dit amper onmoontlik.

Christenskap word as ʼn negatiewe Westerse invloed beskou en Christen-bekeerlinge staar grootskaalse vyandigheid in die gesig van beide die owerhede en hul gesinne. Geloofsversaking is wetlik met die dood strafbaar, alhoewel geen voorbeelde hiervan die afgelope jare vermeld is nie – maar die bedreiging bly teenwoordig. Bekeerlinge loop die gevaar van uitsetting uit hul gesinshuise, ʼn verlies aan lewensbestaansmiddele en kan selfs gedwing word om die land te verlaat. Die teenwoordigheid van Islamitiese groepe is ook ʼn bedreiging vir diegene wat Islam verloën.

Terwyl Westerse buitelandse Christene grootliks alleen gelaat word, is evangelisasie streng verbode en kan dit tot vervolging lei. Aktiwiteite word ook tot aangewese aanbiddingsplekke beperk. Die meeste Christene in Mauritanië is afkomstig van Afrika suid van die Sahara en kan beide ras- en geloofsgebaseerde diskriminasie in die werkplek beleef.

Wat doen Geopende Deure om te help?

Geopende Deure werk saam met plaaslike vennote en kerke in Noord-Afrika om leierskap- en dissipelskapopleiding, regshulp, traumaberading, lewensbestaanondersteuning, Bybels en pastorale sorg te voorsien.

Bid asseblief

  • Bid dat bekeerlinge aangemoedig sal word om ten spyte van die gevaar in hul geloof te volhard.
  • Bid vir nuwe geleenthede vir gelowiges om bymekaar te kom en hul geloof met ander te deel.
  • Bid vir ʼn versagting van die land se sterk Islamitiese sienings, wat tot meer godsdiensvryheid sal lei.

Teken in om jou weeklikse Gebedsflitse te ontvang

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Back To Top
Soek