Skip to content
Ranglysposisie   40
2021 ranglysposisie   34
Streek   Asië
Bevolking   788 000
Christelike bevolking   18 800
Meederheidsgeloof   Boeddhisme

40Bhoetan

Aangesien van alle Bhoetanese burgers verwag word om Boeddhisme te volg, kan bekeerlinge tot die Christendom blootgestel word aan familie en die plaaslike gemeenskap se hardhandige behandeling in pogings om hulle te oortuig om hul geloof te verloën. Dit kan meebring dat hulle werkloos raak of onterf word.

Sommige Christene word ook valslik daarvan beskuldig dat hulle omgekoop is om tot bekering te kom. Dit maak ʼn enorme verskil in ʼn Bhoetanese persoon se lewe om deur familie verstoot te word, aangesien dié kultuur baie gemeenskaplik is en die beskerming van familie van kardinale belang blyk te wees.

Kerke geniet nie amptelike staatserkenning nie en dit bring mee dat Christene wat saam vergader, tegnies onwettig aanbid. Die plaaslike owerhede weier dikwels om vir Christene ʼn “nie-beswaarsertifikaat” uit te reik – ʼn dokument wat noodsaaklik is vir werk en die registrasie van eiendom.

Ontmoet Meena

“Ek het lewe en hoop in Jesus gevind. Al die tyd wat ek in hierdie wêreld het, wil ek gebruik vir Sy koninkryk.”

Meena is ʼn jong Christen wat weens haar geloof in Jesus onder druk van haar plaaslike gemeenskap is.

pray

Bid asseblief

  • Dat diegene wat verlies van familie, werk of hul erfenis gely het, van geloof vir al hul behoeftes voorsien sal word.
  • Dat Christene nuwe openbarings van Jesus sal ervaar, wat hulle sal help om standvastig te bly te midde van druk en vervolging.
  • Dat die Heilige Gees gelowiges wat besonder moedeloos, beroof of moeg voel, sal verkwik en met nuwe waagmoed sal vul.

Hoe ondersteun Geopende Deure ons familie in Bhoetan?

Geopende Deure werk deur plaaslike vennote om vervolgde Christene in Bhoetan te versterk deur gebedsondersteuning en ander praktiese noodhulp.

Teken in om jou weeklikse Gebedsflitse te ontvang

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Onlangse nuus

Back To Top
Soek