skip to Main Content

Wêreldwaarnemingslys: Noord-Korea

Posisie op die 2018 Wêreldwaarnemingslys:  #1
Leier: Kim Jong Un
Populasie:  25,4 miljoen (300,000 Christene)
Meerderheidsgeloof:  Ateïsme/Tradisionele Oortuigings
Regering:  Kommunistiese Diktatorskap
Bronne van Vervolging: Kommunistiese en post-Kommu-nistiese verdrukking gemeng met Diktatoriale Paranoia

Alhoewel Noord-Korea, in teorie, ʼn Kommunistiese land is, word dit in die praktyk gedomineer deur ʼn mengsel van persoonlikheidskultus en Kommunistiese bewind. Almal moet die leierskap eerbiedig, wat Kim Jong Un ʼn onvervangbare figuur in die samelewing maak – ook omdat hy die Werkersparty, die weermag, die land se administrasie en alle dele van die samelewing regeer.

Vir drie generasies, is alles in die land daarop gefokus om eer te betoon aan die heersende Kim-familie, en niks het verander met die jongste generasie nie. Daarom word Christene gesien as vyandige elemente in die samelewing; en hulle waag gevangeneskap, marteling of die dood. As gevolg van hierdie gevaar, hou hulle hul geloof ʼn geheim, selfs van hul eie familie.

Hiermee in gedagte, asseblief:

  • Bid vir Kim Jong-Un, dat hy, soos koning Nebukadnesar, die enigste, ware God sal leer ken. Bid vir veranderinge binne die staatsbestel, en dat die krag van die bose gebreek sal word.
  • Bid vir beskerming vir geheime Christene, en vir krag en volharding vir dié in arbeidskampe.
  • Bid dat Christene in die land toegang sal hê tot Bybels en samesyn.
Back To Top
Soek