skip to Main Content

Beste Vriend/in van die vervolgde Kerk,

Gedurende my reise om ons broers en susters te besoek, in areas waar volgeling van Christus die hoogste prys betaal, het ek baie getuienisse gesien en gehoor van hoe hierdie vervolgde gelowiges bemoedig word deur jou ondersteuning en gebede vir hulle.

Jy versterk ons geestelike familie om vas te staan ten spyte van vervolging en om Jesus te dien in lande waar hulle swaar onder druk is vir hul geloof.

Wanneer ek dink hoe, deur jou liefde en gebede, vervolgde Christene geraak word, word ek herinner aan Efesiërs 4:16 wat sê,

“En uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ʼn eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

God het aan elkeen van ons ʼn geskenk gegee vir ʼn spesifieke doel, en ons speel almal ʼn rol in die uitbouing van God se Koninkryk. Jy speel ʼn kritiese rol om Sy kinders in vervolgde lande toe te rus om die Here se Groot Opdrag uit te leef.

In plekke soos Afrika, waar die Kerk uiters vinnig groei, sê plaaslike leiers dat daar ʼn kritieke behoefte aan dissipelskapopleiding is. En jy, deur jou gebede en ondersteuning, help om dit moontlik te maak.

Dankie dus dat jy ons broers en susters in Afrika en elders, so getrou dien. Jou geskenke en gebede lei hulle tot geestelike groei en volwassenheid sodat hulle sterk kan staan. Namens baie dankbare gelowiges, dankie!

Saam in Sy diens,

Jan Gouws
Uitvoerende Direkteur
Geopende Deure Suider-Afrika

Back To Top
Soek