Skip to content

Beste Vriend/in van die vervolgde Kerk,

Terwyl ek op besoek aan die Persiese Golf was, het ʼn pastoor een van die mense by hom voorgestel as sy “vakleerling”. Ek het die woord opgesoek en die volgende gelees: “Iem. wat ʼn vak aanleer, deur praktiese ervaring onder geskoolde werkers, in ʼn ambag, kuns of roeping”.

Dit het my laat dink aan Lukas 14:12-14, waar Jesus, wat die beste “geskoolde werker” is by wie ons oor ons geloof kan leer, dit ʼn hoë prioriteit gemaak het om gasvryheid aan vreemdelinge te bewys.

Inderdaad, die Griekse woord vir “gasvryheid” is philoxenia, wat letterlik vertaal word as “vriend aan die vreemdeling”. En dit is presies wat jy is vir so baie vervolgde broers en susters beteken deur jou liefde, gebede en geskenke!

Dankie ook dat jy ʼn vriend/in aan ons vervolgde familie is deur jou geskenke en gebede vir ons Wêreldwye Somersaanslag-veldtog. Terwyl dit hierdie maand tot ʼn einde kom, as jy nog nie deelgeneem het aan hierdie veldtog nie, spoor ek jou aan om dit biddend te oorweeg om ons te help om ons doelwit van R11,742,442 teen 28 Februarie te bereik.

Dit sal so baie beteken vir die wat op die frontlinies van ons geloof veg, soos Nadia, en die wat deur die Moslem Fulani-veewagters ontwortel is.

Saam, kan ons ʼn kanaal wees vir die liefde van Christus om langs te vloei na die wat in van die donkerste plekke op aarde woon!

Saam in Sy diens,

Jan Gouws
Uitvoerende Direkteur
Geopende Deure Suider-Afrika

Back To Top
Soek