skip to Main Content

9 December 2022

Internasionale Teenkorrupsiedag – Bid dat regerings wêreldwyd hul eed teen korrupsie sal onthou en sal doen wat in God se oë welbehaaglik is. Mag hulle hul verantwoordelikhede teenoor landsburgers met ywer en eerlikheid uitvoer.

Back To Top
Soek