skip to Main Content

7 Maart 2023

Egipte – Kerke in Egipte ervaar weens staatsbeperkings of gemeenskaplike vyandigheid probleme wanneer hulle probeer om nuwe geboue op te rig. Bid vir gelowiges, kerke en Christelike instansies vir
beskerming. Bid dat gelowiges versterk en bemoedig sal word om standvastig te bly.

Back To Top
Soek