skip to Main Content

6 September 2021

Bid dat gelowiges ten spyte van vervolging hulle oë gevestig sal hou op die onsienbare en die ewige, en dat hulle hul geloof sal uitleef in dankbaarheid vir God se verlossing. Bid dat hulle Sy Woord wyd sal versprei tussen hulle Moslembure en vriende.

Back To Top
Soek