skip to Main Content

6 September 2018

Sachi (nie sy regte naam) en sy familie het die Here se lig en saligheid ervaar. Bid dat die Here hierdie goeie werk wat Hy in die lewens van hierdie familie begin het, sal voltooi.

Back To Top
Soek