skip to Main Content

6 May 2019

Moslem Wêreld – Bid vir onlangs bekeerde Christene vanuit ʼn Moslemagtergrond hierdie Ramadan. Bid dat hulle onder hul Moslemfamilie en -vriende aan die Here sal vashou. Mag die Here aan hulle die wysheid gee om enige vrae te beantwoord oor die vas se gebruike waaraan hul nie deelneemnie.

Back To Top
Soek