skip to Main Content

6 Maart 2023

Katar – Die meerderheid van Katar se Christene is trekarbeiders wat vry is om te aanbid, maar nie die Evangelie met Katar-gemeenskappe kan deel nie. Bid dat migrerende Christene ondanks die grootskaalse beperkings geleenthede sal kry om toegang tot die Evangelie te verkry en dit met ander te deel.

Back To Top
Soek