Skip to content

5 April 2023

Vervolgde vroue wêreldwyd – Christenvroue word geteiken om die breër Christelike gemeenskap te straf of skade te berokken. As Christene en vroue word hulle as minderwaardig geag. Bid dat hulle as opvoeders van die toekomstige geslag hul waarde in God sal besef en deur Hom beskerm sal word.

Back To Top
Soek