Skip to content

31 October 2018

Bahrein  – Ten spyte daarvan dat dit ʼn meerderheid Islamitiese land is, is Bahrein redelik verdraagsaam teenoor ander godsdienste. Tog verbied die wet godsdienstige gebruike wat Islamitiese gebruike skend. Plaaslike Christene ervaar daarom verskeie beperkinge. Bid dat God die oë van hierdie land se leiers sal oopmaak sodat ware godsdienstige vryheid sal seëvier.

Back To Top
Soek