skip to Main Content

3 Mei 2022

Regerings -In hul stryd teen verskerpte djihad-geweld is die regerings van lande soos Burkina Faso, Nigerië en Mosambiek  dikwels skuldig aan menseregteskendings. Bid dat dié regerings maniere sal vind om hul burgers te beskerm, terwyl hulle ook mense se regte respekteer.

Back To Top
Soek