skip to Main Content

3 February 2022

Die ontdekking van jou Christengeloof, is ʼn doodsvonnis in Noord. Bid vir krag enoorlewing vir Noord-Korea se geheime gelowiges en dat God die vestings van die Kim-heerskappy sal afbreek.

Back To Top
Soek