skip to Main Content

28 October 2018

Die hoofagente van Christenvervolging in Colombië is die leiers van kriminele groepe. Bid vir die beskerming van Christene wat in areas woon en bedien waar hierdie kriminele en revolusionêre groepe aktief is.

Back To Top
Soek