Skip to content

26 Mei 2021

Suid-Filippyne –  Ons hoop dat gelowiges se geloof deur Bybelstudies versterk sal word. Bid dat hierdie Bybelstudies vrugte sal dra onder diegene wat dit bywoon, en dat hul geloof en verhouding met God hierdeur sal groei

Back To Top
Soek