skip to Main Content

26 January 2022

Die regering het in Junie ʼn herstelplan geïnisieer wat geen voordele inhou vir armes en laer klas mense nie. Baie van die inheemse gelowiges is van hierdie groepe afkomstig. Bid dat die regering ʼn plan sal voorstel wat alle gemeenskappe in die land insluit.

Back To Top
Soek