Skip to content

26 Janaury 2020

Suidelike Filippyne – Fely,* ʼn geletterheidsonderwyseres en fasiliteerder, voel soms ontmoedig omdat sy sukkel om by te hou met haar verpligtinge weens haar ouderdom, asookweens haar leerlinge se houdings. Bid vir onderwysers soos Fely – vir volharding en krag om aan te hou dien in die stamme waar die Here hulle roep.

Back To Top
Soek