skip to Main Content

26 April 2022

Die land volg die strengste interpretasies van Islam. Bekeerlinge kan die doodstraf kry as hul geloof ontdek word. Bid dat God hierdie bekeerlinge sal beskerm sodat hul geloof nie ontdek word nie.

Back To Top
Soek