skip to Main Content

23 November 2022

Nuwe kerke sal nie meer in Tadjikistan geregistreer word nie. Dié besluit bring mee dat die beoefening van godsdiensvryheid strafbaar sal wees vir kerke sonder staatsregistrasie. Bid vir gelowiges wat nou in die geheim moet aanbid en vir wysheid vir kerkleiers.

Back To Top
Soek