skip to Main Content

22 Oktober 2022

Danksegging Prys die Here vir die positiewe terugvoer wat van ons vervolgde broers en susters ontvang is. Dank God dat Hy Sy beloftes oor die herstel van Sy volk nakom.

Back To Top
Soek