skip to Main Content

22 Jan 2018

Kirgistan – Darina*(nie haar regte naam nie), ʼn bejaarde Gelowige vanuit ʼn Moslemagtergrond, woon saam met haar seun Keram*, ʼn alkoholis. Toe Keram se vrouhom geskei het, het hy sy ma begin verdruk en haar vir al  sy probleme blameer. Bid vir Darina se veiligheid en vir krag om te volhard. Bid ook vir haar seun se saligheid.

Back To Top
Soek