Skip to content

15 Maart 2023

Maleisië – Bekeerlinge ervaar ernstige druk van hul gesinne en gemeenskappe om na Islam terug
te draai – met afvalligheid wat wetlik met die dood strafbaar is. Vra God om vrede en beskerming te gee aan diegene wat verkies om vanaf Islam te bekeer.

Back To Top
Soek