skip to Main Content

15 Julie 2022

Lonh*, sy vrou en vier kinders het in 2021 besluit om Jesus te volg, wat veroorsaak het dat die dorpenaars hulle vervolg. Hulle is nou uitgeworpenes, maar kan hul geloof vrylik beoefen. Bid vir God se voortdurende beskerming en voorsiening vir Lonh en sy familie.

Back To Top
Soek