skip to Main Content

13 December 2022

Guinee –Bid dat die geloof van bekeerdes in die Fulani-veewagtersgemeenskap sal groei. Bid dat God hulle sal gebruik om Sy getuies
onder hul families te wees.

Back To Top
Soek