skip to Main Content

11 May 2018

In Irak daal die getal Christene elke jaar, wat kommer veroorsaak oor die toekoms van Christenskap in die land. Bid dat God genade sal hê vir al die mense agter die dade wat getroue Irakkese burgers verdryf vanuit hul dorpe waar hulle al vir eeue lank woon.

Back To Top
Soek