Skip to content

10 July 2020

Bahadur, wat besig is met sy teologiese studies, word weens sy Christelike geloof nie finansieel deur sy ouers ondersteun nie. Bid dat God sal aanhou om in Bahadur se behoeftes te voorsien en hom sal help om sterk te staan in sy geloof.

Back To Top
Soek