Skip to content

1 Mei 2018

In party gemeenskappe in Mexiko is daar spanning tussen die inheemse oortuigings en Christenskap. Bid dat gelowiges in staat sal wees om Christus se alomvattende liefdeaan diegene, wat aan inheemse oortuigings vashou, te kan bewys.

Back To Top
Soek