skip to Main Content
Ranglysposisie   48
2021 ranglysposisie   34
Streek   Asië
Bevolking   30 578 000
Christelike bevolking   1 341 000 (4,4%)
Meederheidsgeloof   Hindoeïsme

48Nepal

Nepal is nie meer ʼn amptelike Hindoestaat nie, maar die meeste Christen-vervolging kom van radikale Hindoegroepe wat wil hê die land moet na Hindoeïsme terugkeer. Baie Christene in Nepal is bekeerlinge vanaf Hindoeïsme, en hulle ervaar aansienlike druk van hul families en gemeenskappe. Indien ʼn familie ontdek dat iemand ʼn Christen-bekeerling is, kan hy uit die familietuiste verdryf word of selfs gewelddadig aangeval word.

Anti-omskakelingswette en die vernietiging en gedwonge sluiting van kerke beperk ook godsdiensvryheid. Kerke waar buitelanders bymekaarkom, word met meer verdraagsaamheid behandel. Lede van sommige Protestantse kerke ervaar egter steeds enorme druk.

Nepal het ʼn ryk diversiteit van stamme waar etniese kulture, tradisies en rituele baie belangrik is. Wanneer mense tot bekering kom na Christenskap, hou hulle op om aan baie van hierdie tradisies deel te neem en word hulle deur die gemeenskap as uitgeworpenes beskou. Hulle kan ook aan gewelddadige vervolging onderwerp word.

Wat het vanjaar verander? Hoewel Nepal gedaal het op die ranglys, skep dit ʼn wanindruk aangesien die vervolgingstelling byna dieselfde as verlede jaar gebly het. Ondanks ʼn afname in geweld het druk in elke sfeer van die lewe toegeneem, wat daarop dui dat die daaglikse lewe moeilik bly vir Christene en veral vir bekeerlinge vanaf Hindoeïsme.

Ontmoet Kabita Khatri

“My familielede het voortdurend druk op my toegepas om my geloof prys te gee. Hulle het opgehou om met my te praat en het my nie finansieel gehelp nie. Maar ek het nooit opgegee nie. Eendag het my skoonpa ʼn groep dorpenaars bymekaargeroep en hulle teen my opgesweep. Hy het my beveel om my huis te verlaat as ek nie my geloof wil verlaat nie. Hierdie dreigemente het egter nie my geloof laat wankel nie. Hy het toe ʼn ander manier gevind om my te vervolg. Hy het opgehou om elektrisiteit vir my kamer te verskaf. Ek moes saans kerse of ʼn selfoon se liggie in die huis gebruik. Ek was verag en alleen gelaat. Maar al hierdie swaarkry kon steeds nie my geloof in Christus laat wankel nie.”

Kabita Khatri, wie se man haar gelos het nadat sy tot geloof in Jesus gekom het.

pray

Bid vir Nepal

  • Baie Nepalese Christene was voorheen Hindoes en moet die verwerping van hul families verduur nadat hulle Jesus gevind het. Bid dat hierdie Christene die realiteit van hul wêreldwye familie in Christus sal besef en sal aanvoel dat Christene regoor die wêreld vir hulle bid.
  • Bid vir Nepal se regering. Politieke onstabiliteit maak die lewe vir Christene onseker, en onlangse anti-omskakelingswette maak dit nog moeiliker om Jesus te volg. Vra God om die Nepalese leiers se harte aan te raak en dat hy ware godsdiensvryheid sal toelaat om te floreer.
  • Geopende Deure se werk deur vennote in Nepal verskaf hulp aan talle mense. Vra God om hierdie bedienings te seën en om Sy mense toe te rus vir “elke goeie daad” (2 Timoteus 3:17) terwyl hulle die Evangelie in Nepal uitleef.

Hoe help Geopende Deure Christene in Nepal?

Geopende Deure werk deur vennote in Nepal om Christene te ondersteun met Bybels en dissipelskapsmateriaal, Bybelse opleiding, sosio-ekonomiese hulp en voorspraak.

TEKEN IN om jou weeklikse Gebedsflitse te ontvang

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Back To Top
Soek